Home Zdarma, slevy, ostatní Ostatní inzerce Ostatní inzeráty prodej -movité věci-zbraně

prodej -movité věci-zbraně

Moravskoslezský kraj
12. 1. 2024 - 11:44
Nejvyšší nabídka
Prodávající

Popis

Oznamuji, že Krajský soud v Ostravě vydal dne 4. 8. 2020 usnesení, č.j. KSOS 34 INS 15509/2020-A-6, kterým zjistil úpadek dlužníka Táňa Mášová, nar.24.3.1977, bytem Selská 946, 749 01 Vítkov , dále tímto usnesením soud povolil oddlužení dlužníka a dále jsem byl tímto usnesením ustanoven insolvenčním správcem dlužníka. Dále vydal Krajský soud v Ostravě dne 3.8.2021 usnesení pod č.j. KSOS 34 INS 15509/2020-B-4, kterým mj. schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře.
Se souhlasem insolvenčního soudu daným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 8.1.2024, č.j. KSOS 34 INS 15509/2020-B16, jsou nabízeny k prodeji mimo dražbu podle § 289 odst.1 IZ movité věci z majetkové podstaty dlužníka, a to :
1) kulovnice opakovací, výrobce Zbrojovka Brno, vzor Z, ráže 7x57, výrobní číslo 11895, včetně optického zaměřovačevýr.č.20167 a popruhu,
2) broková kozlice, výrobce ČZ Uherský Brod, vzor 585-06, ráže 16/70, výrobní číslo 02178 včetně popruhu,
které jsou včetně průkazů těchto zbraní uložené u Policie České Republiky, KŘ policie Moravskoslezského kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Opava, Rooseveltova 37, 746 25 Opava.
Pro prodej movitých věcí dlužníka mimo dražbu jsou stanoveny následující podmínky:
a)movité věci budou prodány osobě, která nabídne nejvyšší cenu,
b)zájemce doručí nabídku ceny za prodej movitých věcí v uzavřené obálce na adresu insolvenčního správce Mgr. Václava Rožce, Kobližná 19, 602 00 , s označením „IŘ Táňa Mášová – movité věci“, a to nejpozději do 10,00h dne 19. 2. 2024,
c)cena bude uhrazena na účet SMP dlužníka vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Slovakia a.s., č.ú. 8737863210/2700 před podpisem smlouvy o prodeji movitých věcí, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne zaslání oznámení o přijetí vybrané nabídky,
g) insolvenční správce si vyvyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Další informace můžete získat na tel.č.542134287, e-mail: Jana.Pravdova@sakbrno.cz

Základní údaje

Oblast inzerce
Moravskoslezský kraj
Druh inzerátu
soukromá inzerce
Číslo inzerátu
3682325123940907324
Nejvyšší nabídka
Prodávající

prodej -movité věci-zbraně

Zavřít Zavřít
Prodávající
Jana Pravdová
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!