Home Zdarma, slevy, ostatní Ostatní inzerce Ostatní inzeráty IŘ Petr Celý - prodej os.automobilu
Je nám líto, ale tenhle inzerát již není aktuální.

IŘ Petr Celý - prodej os.automobilu

Jihomoravský kraj
31. 3. 2021 - 15:00
Dohodou
Prodávající

Popis

Vážení,

tímto si Vás dovoluji informovat, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 2. 2020, č.j. KSBR 44 INS 1958/2020-A-7, insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Petr Celý, nar. 18. 9. 1970, IČ 72439424, bytem Družstevní 428/8, 679 04 Adamov (dále také jen „Dlužníka“), dále povolil oddlužení dlužníka a ustanovil mě insolvenčním správcem dlužníka. Dále Vám sděluji, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 6. 11. 2020, č.j. KSBR 44 INS 1958/2020-B-11 (dále také jen „Usnesením“), bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.
Dovoluji si Vás tímto informovat, že dnem 31.3.2021 je zahájena veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na prodej movité věci dlužníka - osobního automobilu NISSAN PRIMERA 1.8, RZ 4B38205, VIN: SJNBBAP12U0013416. Přesnou specifikaci dostupných listin týkajících se movité věci spolu s informačním memorandem o této veřejné soutěži je možno získat po celou dobu trvání veřejné soutěže každý pátek od 8,00h-10,00h v kanceláři Společné advokátní kanceláře v Brně, Kobližná 19, 6.patro, č.dv. 602, případně v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě. Prohlídku movité věci dlužníka je možné provést po předchozí telefonické domluvě.
Pro prodej movité věci dlužníka mimo dražbu formou veřejné soutěže jsou stanoveny následující podmínky:
a) movitá věc bude zpeněžena prodejem mimo dražbu ve veřejné soutěži,
b) movitá věc bude prodána osobě, která nabídne nejvyšší cenu,
c) zájemce doručí nabídku ceny za prodej movité věci v uzavřené obálce na adresu insolvenčního správce Mgr. Václava Rožce, se sídlem Kobližná 19, 602 00 Brno, s označením „IŘ Petr Celý – movitá věc“, a to nejpozději do 11.00 hodin dne 18.5.2021,
d) nabídka zájemce musí obsahovat nabídku ceny za prodej movité věci,
e) cena bude uhrazena na účet správy majetkové podstaty dlužníka vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., č.ú. 8737862904/2700 před podpisem smlouvy o prodeji movité věci, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne zaslání oznámení o přijetí vybrané nabídky,
g) insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Další informace můžete získat na tel.č.542134287, e-mail: Jana.Pravdova@sakbrno.cz

S pozdravem
Mgr. Václav Rožec
insolvenční správce dlužníka
Petr Celý

IŘ Petr Celý - prodej os.automobilu

Zavřít Zavřít
Prodávající
Jana Pravdová
Pošlete uživateli zprávu
0 / 1000

Nahlásit inzerát

Zavřít Zavřít
0 / 2000
Děkujeme za zpětnou vazbu! Inzerát byl nahlášen!